Velkommen

Vi er en lille forening i et landsbysamfund, som består af en masse friske kvinder med vores familier. Vi er i 2019, 82 medlemmer.

Siden sidst

Foredrag med Peruth Kainamura på Nordenskole tirsdag d. 18. september 2018.
Julehygge hos Værsgo i Varde torsdag d. 8. november 2018.
Madarrangement ved Linda Jepsen og Karin Lundgaard onsdag d. 7. marts 2018
Besøg hos jydepottemager i Horne d. 16. maj 2018

Aktiv og flid anno 1926

Øse Husholdningsforening blev stiftet den 20. oktober 1926, her var den tilsluttet: De Samvirkende Danske husholdningsforeninger (D.S.D.H) Pga. prisen, vigende medlemstal og nye ændringer i vedtægterne valgte man, på en ekstraordinær generalforsamling den 22. september 1992, at melde sig ud af D.S.D.H. Den 13. oktober 1992 startede Øse Husholdningsforening op som en selvstændig forening. Kontingentet blev sat til 50 kr., som alle gik til foreningen. Førhen betalte hvert medlem 210 kr., hvoraf alle pengene gik til kredsen m.m., undtagen 8 kr. som gik til vores egen forening. Herefter steg medlemstallet hurtigt, og målet for 100 medlemmer blev nået. Siden er kontingentet steget til 100 kr. På generalforsamlingen i april 2008 blev navnet ændret til: Nordenskov Aktiv Og Flid.

Medlemmernes ønsker imødekommes

Vi planlægger ca. 7 arrangementer i løbet af året, f.eks. virksomhedsbesøg – julehygge – modeopvisning, gerne i lokalområdet og ud fra vores medlemmers ønsker. Så har du/I gode ideer, eller gerne vil være medlem af vores forening, hører vi gerne fra dig.


Kommende arrangementer

Besøg hos Jensens Brændefirma i Heager
24. september 2019 kl. 19:00
Kom, se og hør om dit lokale brændefirma. Aftenen sluttes af med kaffe/the og kage. Vi mødes på Bjørnkærvej 2 i Heager kl. 19:00. Pris: 50 kr. + 30 kr. for ikke-medlem Tilmelding senest d. 17/9 til: Bente Sørensen mobil: 60 93 04 58 bente@naof.dk eller på naof.dk